Gezondheid is meer dan je fit voelen. Het is ook mentale gezondheid. Het is je eigen regie nemen, om kunnen gaan met tegenslagen en een betekenisvol leven hebben. Kijken naar mogelijkheden. Ieder mens is uniek.

Positieve Gezondheid is, volgens Machteld Huber, een manier om breder naar gezondheid te kijken. Met deze blik op gezondheid draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Veerkrachtig en betekenisvol leven.(zie ook www.positievegezondheid)